شيوه نامه اقدامات پيشگيرانه بيماری کرونا ويروس ابلاغ شد

شيوه نامه اقدامات پيشگيرانه بيماری کرونا ويروس ابلاغ شد
سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري از تدوين شيوه نامه اقدامات پيشگيرانه بيماري کرونا ويروس و ابلاغ آن به تمامي بخش هاي صنعت حمل و نقل هوايي خبرداد.

رضا جعفرزاده اظهارداشت: شیوه نامه اقدامات پیشگیرانه بیماری کرونا ویروس جهت پیشگیری از انتقال بیماری كرونا ويروس (19-COVID) و به منظورحفظ سلامت کارکنان صنعت هوانوردی و مسافران بر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و مقررات بین المللی سازمان جهانی بهداشت تدوين شده است.

وي افزود: محدوده اثر این شيوه‌نامه شامل کلیه شرکت های هواپیمایی، فرودگاهها، شرکتهای خدمات زمینی، بار و مسافر، خدمات ویژه، نظافت هواپیما و همچنین کلیه خلبانان و کادر پروازی،کارکنانی که در بخش های خدمات مسافر، خدمات پرواز، واحد کنترل پرواز(ATS)، مسئولین پایگاه بهداشت مرزی فرودگاه، کارکنان خدمات ویژه مسافرین، کارکنان ضدعفونی کننده و نظافت هواپیما، خدمات بار، جامه دان، کارکنان خدمات مسافر(کوردینیتور پرواز، کارکنان رمپ،...) و کارکنان نگهداری و تعمیرات هواپیما در خط پرواز است.

جعفرزاده با بيان اينكه مسئولیت اجرای این شیوه نامه به عهده کلیه دستگاهها و شرکت های فعال در صنعت هوانوردی مشمول این شیوه نامه است افزود: كنترل، انتشار و توزيع  این شيوه‌نامه برعهده سازمان هواپيمايي كشوري بوده و از طريق "سامانه قوانين و مقررات"موجود در سايت سازمان به‌صورت طبقه‌بندي شده در اختيار ذي نفعان سازمان قرار گرفته است.

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري افزود: رعایت مقررات این شیوه نامه و پروتکل های مصوب بهداشتی توسط کلیه شرکت ها و ذینفعان صنعت هوانوردی در این شرایط امری ضروری و لازم است. لذا برای استمرار حداقلی پروازهای داخلی و بین المللی برای جابجایی امن و ایمن مسافر، رعایت مقررات بهداشتی الزامی است.

وي تاكيد كرد: در صورت عدم رعایت و عدم اجراي صحيح مقررات اين شيوه‌نامه براي بار اول، سازمان هواپيمايي كشوري به صدور تذکر کتبی به مديرعامل اقدام و مدارک جهت تصمیم گیری های آتی مستند می شود و در صورتیکه از طرف شرکت ها و ذی نفعان، همچنان به رعایت مقررات بی توجهی شود، سازمان می‌تواند عنداللزوم محدوديت‌هاي مقتضي را اعمال كند.